Pestileaks toegang tot toelatingen

De bestrijdingsmiddelendatabank van het CTGB ontsluit regels omtrent het gebruik van middelen via Word documenten. Pestileaks maakt deze toelatingen doorzoekbaar en begrijpbaar voor computerprogramma's. Zo kan automatisch gecheckt worden of een (geplande) bewerking volgens de regels is, of kan een app de teler hierbij helpen.

Samenwerken

Omdat de data nu niet machine-leesbaar wordt aangeboden, typen zeker 10 mensen bij verschillende bedrijven wekelijks deze gegevens in hun eigen computersysteem over. Telers en adviseurs blijven de etiketteksten en toelatingsdocumenten lezen. Hiermee worden onnodig fouten gemaakt. Laten we de krachten bundelen en er gezamelijk voor zorgen dat deze gegevens voor iedereen vrij en gestructureerd toegangelijk zijn. Help mee als ontwikkelaar, teler of domeinexpert. Samen kunnen we dit veel slimmer!

Dataset

We hebben verschillende bronnen bekeken en geanalyseerd en maken nu een aantal datasets inzichtelijk.

Neem een kijkje bij onze data »


Hoe en wat?

Pestileaks is een van de prijs-winnende hacks van de Polderhack die werd gehouden in de Dutch Design Week 2013.

De pitch van onderzoeksinstituut CLM en de beschikbaarheid van de open data vormde aanleiding om dit probleem te hacken

Vertel me meer »

Ontwikkelaars

De api is bereikbaar via http://pestileaks.nl/service. Ondersteunde url-parameters zijn:

  • gewas
  • aantasting

Voorbeeld: http://pestileaks.nl/service?gewas=aardappel&aantasting=luizen

Het formaat is nog in ontwikkeling.

Bekijk de service

Telers

We hebben een simpele demo-app gemaakt om te zoeken naar toelatingen. Dit is niet bedoeld als oplossing voor het informatie-probleem, maar dient als voorbeeld voor wat je met deze gegevens kunt doen mits je ze gestructureerd kunt doorzoeken en uitlezen.

We kijken uit naar de eerste toepassingen van de pestileaks data. Laat even horen als je de gegevens gebruikt in je app!